*** Джйотиш -- Ведическая астрология ***

Атма-Карака — Первая по числу градусов граха (планета) в системе Чара-Карак, показатель «Я»

You could leave a comment if you were logged in.
атма-карака.txt · Last modified: 2017/07/21 23:18 (external edit)
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5