*** Джйотиш -- Ведическая астрология ***

Питри-Карака – Пятая по числу градусов граха (планета) в системе Чара-Карак, показатель отца

You could leave a comment if you were logged in.
питри-карака.txt · Last modified: 2017/07/21 23:18 (external edit)
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5