*** Джйотиш -- Ведическая астрология ***

Матри-Карака – Четвертая по числу градусов граха (планета) в системе Чара-Карак, показатель матери (Луна), 4-я бхава (дом) и так далее

You could leave a comment if you were logged in.
матри-карака.txt · Last modified: 2017/07/22 00:18 (external edit)
GNU Free Documentation License 1.3
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5