*** Джйотиш -- Ведическая астрология ***

Граха-Карака – Граха-сигнификатор, то есть граха (планета) с определенной каракатвой (значением). Сигнификтор

You could leave a comment if you were logged in.
граха-карака.txt · Last modified: 2017/07/21 23:18 (external edit)
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5